VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

IC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.4.38 (Debian) Ser...
EGYHÁZMEGYE HÍREK

302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
- 302 Found
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2023. március 21. Benedek névnapja van   

 KÖNYVTÁRHASZNÁLAT SZABÁLYAI

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK:

konyvt.jpg..jpg nagy

  

Kutathatóság: Nyilvános könyvtár

Állomány jellege, feltártsága: Kb. 150. 000 kötet

Katalógusok: Online katalógus

                    Szerzői betűrendes- és

                    raktári cédulakatalógus

  

Könyvtári nyitva tartás:

 Hétfő-Kedd: 10-17

Szerda: 10-12

Csütörtök-Péntek: zárva

 

Könyvtár adatai, elérhetősége:

 Név: VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR

Cím: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 2.

Levelezési cím: 2600 Vác, Pf.: 167.

e-mail: konyvtar@vaciegyhazmegye.hu

Tel.: +3627-814-140

 

BEIRATKOZÁS:

 A könyvtári beiratkozáshoz beiratkozási űrlapot kell kitölteni, amely a naptári év végéig érvényes, azt követően újból meg kell újítani.

A beiratkozási űrlap tartalmazza: beiratkozó nevét, anyja nevét, születési idejét, helyét, lakcímét, telefonszámát, foglalkozását, munkahelyének címét, személyi ill. útlevél számát.(Az űrlap letölthető a dokumentumtárból.)

Az első látogatás alkalmával a személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges.

A beiratkozni csak a beiratkozási díj fizetése mellett lehetséges, melynek aktuális mértékéről a DÍJSZABÁS menüpont ad tájékoztatást.

 

 

SZOLGÁLTATÁSOK:

A könyvtári szolgáltatásokat csak nyitvatartási időben lehet igénybe venni.

A könyvtár szolgáltatásai az olvasók regisztrációja, ill. beiratkozása után vehetők igénybe.

Az ingyenes szolgáltatások (1997. évi CXL tv. 56. §, 2. bekezdése alapján) a következők:

a.) a könyvtár olvasótermének látogatása

b.) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben olvasása (Olvasóterem)

c.) állományfeltáró eszközök használata

d.) információ a könyvtár használatáról, szolgáltatásairól

A könyvtár biztosítja a szaktájékoztatást a katolikus egyház ill. a Váci Egyházmegye történetét, a katolikus teológiát, egyháztörténetet, művelődéstörténetet érintő témákban.

A könyvtári látogató csak az olvasóteremben tartózkodhat, a raktárhelyiségekbe nem léphet be. 

A könyvtár amennyiben állományában az olvasó által keresett dokumentum nem fellelhető, könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatja beiratkozott olvasóinak, térités ellenében.

 

KÖLCSÖNZÉS:

A kölcsönzésről kölcsönzési elismervényt kell írni, amely tartalmazza a kölcsönző nevét, beiratkozási jegyének számát, a kölcsönözött könyv szerzőjét, címét, leltári számát, ezenkívül a kölcsönzés kezdetének és lejártának dátumát.

A kikért, kölcsönzött könyvek, periodikák, egyéb könyvtári dokumentumok épségéért a könyvtárhasználó teljes anyagi felelősséggel tartozik. Kölcsönzött könyv eltűnése, megrongálása esetén a kölcsönző köteles a dokumentumot eredetiben vagy másolatban megtéríteni. Az okozott kár mértékét, körülményeit mérlegelve a könyvtár vezetője az olvasót kizárhatja a könyvtár használatából.

Ha a könyvtár használója a kölcsönzött dokumentumokat a kikölcsönzési határidő lejárta után ismételt felszólításig nem juttatja vissza, akkor őt a könyvtár vezetője szintén kizárhatja a könyvtár használatából.

A könyvtárból egyszerre maximum 6 db. könyv kölcsönözhető.

Kölcsönzési határidő: maximum 30 nap, hosszabbítás az olvasószolgálatot ellátó könyvtárossal történő egyeztetést követően (személyesen, telefonon, interneten) lehetséges.

A kölcsönzési határidő lejárta esetén a kölcsönző késedelmi díjat fizet: 10 Ft. könyv/nap

A könyvtár gyűjteményéből kölcsönözni az 1920 után keletkezett dokumentumokat lehet Az 1920 előtt keletkezett nyomtatott dokumentumok kölcsönzése korlátozás alá esik, a kölcsönzésről a könyvtár vezetője dönt. Az 1850 előtt kiadott művek, ill. a kéziratok nem kölcsönözhetők esetlegesen szakmailag különösen indokolt esetben, a fenntartó külön engedélyével lehetséges.

 

RÉGI KÖNYVEK KUTATÁSA:

 A könyvtár állományában lévő régi könyvek, kéziratok, védettség alá eső dokumentumok kutatásához valamely tudományos szerv (egyetem, főiskola, kutatóintézet) képviselőjétől írásos ajánlását szükséges bemutatni. Az engedélyezéshez külön űrlapot kell kitölteni. ( Az ürlap letölthető a dokumentumtárból.)

A régi könyvek kutatását a könyvtár prefektusa ill. a megyéspüspök engedélyezi.

A régi könyvek, kéziratok, könyvritkaságok kutatási szándékát min.1 nappal korábban jelezni szükséges, az engedélyezési eljárás miatt.

A könyvtár állományának felhasználásával készült publikációkból ill. kutatási eredményekből a kutatók kötelesek egy példányt a könyvtár részére eljuttatni.

Régi könyvekről másolat készítés csak a könyvtárvezető/ könyvtárprefektus engedélyével lehet, térítés ellenében, kizárólag akkor, ha a dokumentum fizikai állapota ezt lehetővé teszi.

Digitális másolat készítéséhez formanyomtatvány kitöltése szükséges! ( Az ürlap letölthető a dokumentumtárból.)

 

KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK HASZNÁLATA:

Periodikák, aprónyomtatványok, CD és DVD kiadványok nem kölcsönözhetők, kivételt képeznek azon dokumentumok, melyekből a könyvtár duplum példánnyal rendelkezik.

Ha az olvasó olyan könyvet tanulmányoz, amelyben metszetek, mellékletek is találhatók, ezt az olvasószolgálatot ellátó könyvtárosnak külön ellenőrizni kell mind a kiadásnál, mind a visszavételnél. Ugyanakkor, ha az olvasó a könyv átvételét követően észrevesz hiányt, vagy megrongálódott könyvegységeket, azt azonnal jelezze az olvasószolgálatos könyvtárosnak.

Az olvasóteremben található szabadpolcos könyveket bármely könyvtárlátogató szabadon használhatja.

A könyvek előjegyzése, előzetes információk kérése telefonon és interneten is lehetséges.

 

REPROGRÁFIAI SZOLGÁLTATÁSOK:

Technikai felszereltség tekintetében számítógép, fénymásológép, mikrofilmolvasó berendezés áll az olvasók rendelkezésére.

Könyvek, ill. más könyvtári dokumentumok fénymásolására, digitális másolat készítésére - amennyiben a dokumentum állapota ezt lehetővé teszi - térítés ellenében lehetőség van.

Könyvtári dokumentum fénymásolását csak könyvtári alkalmazott végezheti.

Könyvtári dokumentumról digitális másolat készítése ill. készíttetése a megfelelő űrlap kitöltése után és a térítési díj kifizetését követően lehetséges.

A reprográfiai szolgáltatások díjairól a DÍJSZABÁS menüpont ad aktuális tájékozatatást. 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

 

Mozgássérültek számára egy földszinti teremben tudunk kutatási helyet biztosítani.

A táskákat és kabátokat csak az arra kijelölt helyen lehet tárolni.

Az olvasóteremben étkezni vagy italt fogyasztani nem lehet.

Az olvasóteremben folyó munkát az olvasó hangos beszéddel, mobiltelefon használattal és egyéb más módon nem zavarhatja.

A fönti előírások betartása minden könyvtárlátogatóra érvényes, annak megszegése a könyvtárból való kitiltással jár.

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az NKÖM nyilvános könyvtárakra vonatkozó rendeletei az irányadók.

 

Kelt: 2009. október 1.

 

 

                                                                   Varga-Kohári Mária                        Dr. Varga Lajos, segédpüspök

                                                                       könyvtárvezető                                       könyvtári prefektus

 

OLDALTÉRKÉP