VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

IC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.4.38 (Debian) Ser...
EGYHÁZMEGYE HÍREK

302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
- 302 Found
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2023. március 21. Benedek névnapja van   


KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEINK


regi_konyv.jpg kicsiVédett - Muzeális Gyűjtemény:


A gyűjtemény, ahogy az elnevezés is utal rá a könyvtár könyvészetileg legértékesebb dokumentumait tartalmazza. Részét képezi az 1973-ban a minisztérium által védetté nyilvánított ősnyomtatványokat, antikvákat tartalmazó gyűjtemény, számos könyvritkaság, és a régi magyar nyomtatványok gyűjteménye. A gazdag gyűjteményből a teljesség igénye nélkül csupán néhány könyvészetileg érdekes dokumentumot emelnénk ki e rövid összefoglalóban: A gyűjtemény részét képezi az ún. nagykátai Biblia (1476), Morus Tamás Utópiájának 1518. évi kiadása Hans Holbein fametszeteivel, Balassa Bálint Istenes ’s egynehány vitézi éneki (Rima János kiadása), Brianus Waltonus: Biblia Sacra Polyglotta 1-6. kötetei 1657-ből, Pázmány Péter Kalauzának, Temesvári Pelbárt Pomeriumjának első kiadásai…stb. A Régi Magyar Könyvtár számos kötete szintén emeli a könyvtár tudománytörténeti értékét, nem különben a 92 Elzevir-kötet finom kiállítású példányai.

Kéziratos anyagából említésre méltó az "Ecsegi Kódex", a legrégibb magyar betlehemes lejegyzéssel, a "Káldi Biblia" autográf kéziratának töredéke, 5 héber nyelvű kézirat (Háftára és Majmuni Törvénykönyv szövegével) Figyelmet érdemel még a könyvtár értékes magyarországi és külföldi kötésgyűjteménye, közte váci könyvkötőmesterek műhelyéből kikerült jelentős számú kötettel.

A gyűjtemény csak külön engedéllyel kutatható. A régi könyvek  használatára vonatkozó rendelkezések a Könyvtárhasználati Szabályzatban olvashatók.


roka_2..jpg kicsiVaciensis Gyűjtemény:


A Vaciensis gyűjteményben a a püspöki székvárosra Vácra és a Váci Egyházmegyére (történeti és jelenlegi) vonatkozó irodalom kap helyet. A tár gyűjti és megőrzi:  a váci egyházmegyés püspökök és papok munkáit, beszédeit  ill. róluk írt műveket, a Vác városára vonatkozó szakirodalomat, az egyházmegye településeinek, plébániáinak történetével, hitéletével foglakozó dokumentumokat, a Vác városában nyomtatott kiadványokat, Váci Egyházmegye területén működött és működő szerzetesrendek és az általuk fenntartott intézmények történetével foglalkozó irodalmat, a püspökség ill. egyházmegye intézményei, települései, plébániái gondozásában kiadott dokumentumokat.

Formai szempontból szintén rendkívül gazdag tár, hiszen könyvek, periodikák, kéziratok, kis- és aprónyomtatványok, audiovizuális és e-dokumentumok, térképek együtt alkotják a folyamatosan bővülő gyűjteményt.
A gyűjteményt tekinthetjük helyismereti tárnak, amely történeti szempontból értékes és különleges része a könyvtár állományának, ezért használatuk az olvasóteremhez kötött, kölcsönözni csak külön engedéllyel lehetséges.


kezirat.jpg kicsiKézirattár:


A formai szempontok alapján kialakított gyűjtemény, mely egyben a Vaciensis Tár részét is képezi. Tartalmi szempontból rendkívül sokszínű: prédikációk, Biblia-magyarázatok, erkölcstani kötetek, jogi kéziratok, egyháztörténelemmel, dogmatikával, teológia különböző területével nyelvészettel, szépirodalommal, lelkiséggel, természettudománnyal, pedagógiával, liturgiával, könyvészettel, klasszikafilológiával foglalkozó írott dokumentumok egyaránt megtalálhatók a gyűjteményben.

A tár két időrendi csoportra tagolódik, az 1850 előtti és az 1850 után keletkezett dokumentumokra. A könyvtár kéziratairól kiadvány készült, melyet Tóth Béla készített: A Váci Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa címmel.
Kézirataink kutatásához külön engedély szükséges, a dokumentumok csak helyben használhatók, másolat készítése szintén engedélyhez kötött.vacterkep_2.jpg kicsiTérképtár:


Különgyűjteményt képez a kartográfiai dokumentumokat tartalmazó Térképtár, melynek feldolgozása dr. Dóka Klára nevéhez kötődik. Munkája nyomán a könyvtár térképgyűjteményéről részletes, rendszerező tanulmány készült, mely nyomtatásban is megjelent a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum folyóiratának 1994/3-4. számának különlenyomataként. Gyűjteményünk közel 500 kartográfiai dokumentumot tartalmaz, melyek között vannak egyedi térképek, atlaszok, tekercsek. A gyűjtemény 1/3-a hazai kiadású, a többi külföldi, témáját tekintve vannak egyházigazgatási térképek (váci-, magyar-, világegyház), megye ill. város térképek, ország- és részlettérképek. A gyűjtemény kizárólag helyben kutatható.

Periodikatár:


Periodikatárunk több, mint 400 -féle különböző periodikát őriz a XVIII. századtól egészen napjaikig főként a teológia területéről, de történelmi-, művészeti-, pedagógiai-, természettudományi- és a közéleti tárgyú folyóiratok is találhatók a gyűjteményben.  A táron belül külön gyűjtést képeznek a sematizmusok-cím és névtárak, körlevelek, katolikus kalendáriumok, egyházmegyés plébániai újságok – iskolai értesítők, évkönyvek ez utóbbiak a Vaciensis- Tár részét is képezik. A gyűjtemény jelenleg csak cédulakatalógusban kereshető, számítógépes feltárása  folyamatban van. Folyóirataink kizárólag az olvasóteremben olvashatók, kölcsönzésükre csak duplumpéldány megléte esetén könyvtárvezetői engedéllyel van mód.

kinyomtatvany.JPG kicsiKis- és aprónyomtatványok tára:


Kisnyomtatványoknak a nyomtatott vagy sokszorosított füzet formájú dokumentumokat tekintjük, melyek terjedelme nem haladja meg a 16 oldalt. Aprónyomtatványnak nevezzük a nyomdatechnikai eljárással előállított egy leveles dokumentumokat. Kis- és aprónyomtatványtárunk rendkívül gazdag különgyűjtemény, mely több gyűjtemény csoportból épül fel.

Az alcsoportokat alábbi formai szempontok szerint különítettük el: Metszetek, Szentképek; Képeslapok; Emléklapok; Naptárak; Meghívók; Plakátok;
A tár jelenleg még rendezés alat áll, így kutatásához előzetes bejelentkezés szükséges. Kizárólag az olvasóteremben kutatható.

 


szertatraskonyvek.jpg kicsiLiturgikus- és imakönyv gyűjtemény:

 

Római- és görög katolikus liturgiához kapcsolódó dokumentumok (misekönyvek, különböző szertartáskönyvek,breviáriumok, imakönyvek... ) gyűjteménye.

A gyűjtemény kizárólag helyben kutatható,  az 1850 előtti dokumentumok megtekintéséhez, külön kutatási engedély szükséges.

 kotta.jpg kicsiKottatár:

 

Kizárólag hagyatékokból épülő különgyűjtemény, mely főként egyházzenei alkotások kotta anyagát tartalmazza, melyek között klasszikus zeneszerzők ismert műveinek kottái is fellelhetők. A gyűjtemény még rendezés alatt áll, így kutatásukhoz előzetes bejelentés szükséges.


OLDALTÉRKÉP